ریفاند یا برگشت پول شرط بندی چه قوانینی دارد و در چه شرایطی امکان پذیر است ؟

توسط Hichkas

ریفاند شرط بندی یا برگشت پول شرط بندی موضوعی بسیار مهمی کـه در حیطه استراتژی شرط بندی هم قرار دارد و  دراین کناز نیز بـه صورت تکی بـه انواع ریفاند ها پرداخته ایم تا بـه خوبی با این موضوع آشنا شوید و بهترین عملکرد را دراین زمینه از خود نشان دهید. در این مقاله قصد ما این است  نشان دهیم کـه آیا امکان وجود  چنین ویژگی در شرط بندی ممکن است  و بـه نفع کاربران نیز قابل استفاده باشد کـه شـما می‌توانید پاسخ بـه تمام سوالات خودرا در ادامه بیابید.

ریفاند یا برگشت پول شرط بندی چیست ؟

تعداد زیادی باوجود این کـه مدتی دراین زمینه در حال فعالیت بوده اند اما گاها از این موضوع نیز اطلاعی ندارند اما پس از این کـه دراین راستا اطلاعاتی را کسب می‌کنند خیلی زود در مسیر استفاده از این موضوع بـه نفع خود قدم بر می دارند کـه شـما میتوانید در شرایط خاص وجهی کـه برای ثبت شرط خود وارد کرده بودید را مجددا داشته باشید و این برای شـما فرصتی دوباره ایجاد می‌کند تا بتوانید بهتر دراین راستا عمل کنید و شرط بهتری را ببندید کـه منجر بـه سود و البته این نکته غیرقابل انکار اسـت کـه ریفاند بـه شـما در از دست ندادن سرمایه خود کمک میکند.


بازگشت پول شرط بندی واقعیت دارد ؟

بله اما فقط در سایت هاي‌رده بالای ایران رخ می‌دهد و دیگر سایت ها از این ویژگی استفاده نمی‌کنند و همین موضووع باعث میشود کـه آن ها اقدام بـه ساخت و گسترش شایعاتی دراین باره را بدهند کـه این موضوع را برای کاربران تبدیل بـه خطر کنند.

در صورتی کـه همین سایت هایي کـه کاربران را از استفاده از این موضوع دور می‌کنند با دستیابی بـه اطلاعات کاربران در هنگام عضویت و یا شارژ حساب کاربری ان ها در سایت از اطلاعات کاربران سو استفاده کرده و برای خود از حساب ان ها پول میکشند کـه هر کدام شیوه خاص خودرا دارد شـما خود باید حواس تان بـه درست بودن یا درست نبودن مطالب باشد.

انواع برگشت پول شرط بندی

ریفاند در شرط بندی دارای 6 مدل  متفاوت می باشد کـه هر کدام با یک هدف و با توجه بـه شرایط خاصی ایجاد شده اند کـه باید شـما نیز با توجه بـه موقعیتی کـه در آن هستید تصمیم بگیرید

ریفاند شرط اول

این حالت  از ریفاند برای شرط اولی ها آماده شده اسـت و این یعنی اینکه اگر کسی بـه عنوان کاربری کـه تازه وارد سایت شده و نخستین شرط بندی خودرا نیز می‌بازد برای این کـه روحیه خودرا حفظ کند و انگیزه اي برای ادامه داشته باشد وجه شرط آن بـه وی برگردانده می‌شود کـه تا کنون توانسته همین موضوع تعداد زیادی از افراد ترغیب بـه ادامه کند ودر ادامه نیز نتایج خوبی را بدست آورند.حاصل شود .

ریفاند مخصوص

این حالت  ریفاند بـه گونه اي جنبه تبلیغاتی دارد و قصد درگیری بیشتر افراد رابا سایت و فعالیت هاي‌موجب میشود  بـه آن گونه کـه پیشنهادهای خاصی را برای شرایطی خاص می‌دهد . کـه ریفاند نیز از ویژگی های شامل ان می باشد و برای کاربران با این  عمل ،  ریسک را کمتر میکنند و بـه این وسیله دیگر افراد نیز مایل بـه عضویت در ان سایت را پیدا میکنند .

ریفاند هندیکپ

تصور کنید کـه دو تیم بارسلونا و مولاگا با یک دیگر بـه رقابت میروند و شـما بر روی هندیکپ +2 مولاگا در زمین بارسلونا شرط می بندید خب کـه این یعنی شـما معتقد می باشید کـه بارسلونا با اختلاف کمتر از دو گل برنده خواهد بود اما با توجه بـه نتایج اگر بازی با یک اختلاف و یا بـه صورت تساوی و یا برد مالاگا باشد شـما برنده اید و اگر دقیقا با اختلاف دو گل بارسلونا برنده باشد شـما مبلغ شرط خودرا دریافت خواهید.

ریفاند برگزار نشدن مسابقه

گاها پیش می‌آید کـه بـه دلیل آب و هوایی کـه بـه طور ناگهانی جو شهر تیم میزبان را فرا میگیرد بازی هاي‌ان روز کنسل میشوند  و یا تا اطلاع ثانوی برگزار نمیگردند اما این موضوع در تعداد زیادی از مواقع دارای  زمانبندی میباشد  کـه برای مثال اگر برای 36 ساعت بعد هوا بـه حالت مناسب نرسد بازی برگزار نخواهد شد ودر صورت این کـه بـه صورت قطعی بازی کنسل نشده باشد ریفاند صورت نمیگیرد. البته در حال حاضر بیماری کوید19 باعث شده اسـت کـه ما این موضوع را بـه کررات تجربه کنیم زیرا کـه این بیماری باعث متوقف شدن تعداد زیادی از فعالیت ها از جمله بازی ها گردید.

ریفاند بدون مساوی

این حالت  از ریفاند را باید بسیار دیده باشید زیرا کـه بـه اینگونه اسـت کـه شـما بـه عنوان مثال بر روی برد تیم آبی کـه با تیم قرمز بازی دارد شرط می بندید، این مشخص اسـت کـه اگر تیم آبی ببرد شـما نیز میبرید و سود کسب می‌کنید و اگر تیم قرمز ببرد شـما خواهید باخت و وجهی کـه برای این شرط ثبت نموده اید از دست خواهید داد اما اگر بازی ان دو بـه تساوی کشیده شود در آنصورت شـما نه بازنده هستید و نه برنده ودر این حالت پول شـما بـه شـما باز خواهد گشت.

ریفاند دوپینگ

این حالت  از ریفاند در مسابقات اسب سواری رایج می باشد بـه آن گونه کـه در هنگامی کـه دوپینگ اسب قهرمان مشخص گردد، تمام شرط هایي کـه بر روی این اسب ثبت شده بوده اند باطل گردیده و سایت خودرا موظف کرده اسـت کـه پول هذ کاربر را بـه حساب کاربری ان ها بازگرداند.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهی بنویسید