پاسور یا همان ورق چه اسراری در خود نهان کرده است ؟ بررسی کارت های پاسور .

توسط Hichkas

چیزی که واضح است این است که پشت هر نمادی داستانی هست که در جستجو در تاریخ میتوان حدس و گمانهایی را به قطعیت نبدیل کرد . کارت های پاسور که در مجموع 52 عدد هستند و 4 نماد یا خال ، کارت های ورق دارای ۵۲ عدد به نماد ۵۲ هفته سال است با چهار نوع ورق به نماد چهار فصل سال و هریک نماد عناصر چهارگانه است. هر نماد در ورق دارای ۱۳ عدد است که جمع چهار نماد به همراه جوکر به ۳۶۵ عدد میرسد که نشان دهنده ۳۶۵ روز یکسال میباشد.

طراحی پاسور

ترتیب کارت ها و نمادهای امروزی طرحی از فرانسوی ها «درحدود 550 سال پیش» می باشد، در حقیقت آن ها کارت هاي‌بازی کـه خیلی پیچیده بودند را بـه صورت امروزی منظم کرده و نمادهایی را برای آن ها درنظر گرفتند. آس  که یک  لغت قدیمی  فرانسوی بـه معنای تک یا 1 یا واحد می باشد. در ابتدا تصور می شد این کارت بی ارزش باشد اما با گذر زمان در بعضی بازی ها ارزش این کارت از شاه هم بالاتر بودو نمادی از غلبه مردم و اتحاد بر علیه فرمانرواها تلقی شد.

پیشنهاد دو طرف بودن کارت ها

در حدود سال 1800 بود که امریکا یی ها خودشون شروع به درست کردن ورق نمودند و ابداع جالبی انجام دادن این که کارت به صورت 2 بر باشد و عدد و علامت در بالا و پایین ان باشد تا مجبور به برعکس کردن برگه ها نشویم و البته اصلا همین نوشتن عدد کارت ابداع همونها بود و هم چنین امریکاییها بودند که از سطح براق برای پاسور استفاده کردند تا بازی با ان راحت بشه و کناره های آن را گرد نمودند تا از خرابی سریع ورق جلوگیری کنند .

جوکر در پاسور

هم چنین باید بگیم که برگه بامزه جوکر هم توسط امریکاییها طراحی شد که این کار در حدود سال 1870 صورت پذیرفت . در ابتدا این کارت Best Bower نامیده می شد و با ارزش ترین کارت در بازی Euchre بود که گاهی این بازی را Juker نیز می گفتند و به این ترتیب بود که این نام روی برگه جدید ماند و کم کم به Joker تبدیل شد . در سال 1800 بود که از نماد یک دلقک خندان برای جوکر استفاده شد . و البته از اونجایی که جوکر در طنز عامه و تبلیغات راه پیدا کرد از نمادهای دیگه ای هم برای اون استفاده نمودند . 

معنای سمبل 4 ملکه «بی بی» در کارت هاي‌پاسور:

کارت ملکه خشت: نمادی از orgine

کارت ملکه خاج « گشنیز »: خدای جنگ یونانی ها « آتنا »

کارت ملکه دل: راحل در انگلیسی ریچل « مادر یوسف از پیامبران یهودی ها و مورد احترام مسلمانان. یوسف بزرگ ترین وزیر و مشاور آخناتون فرمانروای مصر بوده اسـت ».

کارت ملکه پیک: جودیت « از زنان انقلابی مورد احترام یهودی ها »

معنای سمبل 4 سرباز در کارت هاي‌پاسور:

کارت سرباز گشنیز « خاج »:هکتور شاهزاده شجاع سرزمین تروی « ترکیه کنونی کـه بـه دست یونان نابود شد »

کارت سرباز دل: la hire یک فرمانده شجاع فرانسوی

کارت سرباز پیک: Judas Maccabeus « فرمانده و پیشوای بزرگ قیام یهودی ها علیه سوریه کنونی »

کارت سرباز خشت: ogier از دلاوران شارل ماین


گشنیز، خاج « Clubs »: گشنیز کمترین مقام را در بین نمادها دارد و هبرنگ سیاه اسـت. سمبل گشنیز بـه معنای گرز یا خاج در برگ هاي‌آلمانی اسـت.

دل « Hearts »: بـه رنگ قرمز و نمادی از عشق و محبت و بعد از پیک با ارزش ترین سمبل در بینن 4 سمبل کارت ها اسـت.

پیک « Spades »: بـه رنگ سیاه و بالاترین ارزش را در بین تمام نمادها دارد و با نام دل سیا نیز از ان یاد می‌شود، بـه عنوان سمبلی از مرگ یا سپر تلقی میشود.

خشت « Diamonds »: بـه رنگ قرمز و نمادی از ثروت اسـت و سومین رتبه ارزشی در بین سمبل ها را دارد.

نماد ها

کارت های ورق دارای ۵۲ عدد به نماد ۵۲ هفته سال است با چهار نوع ورق به نماد چهار فصل سال و هریک نماد عناصر چهارگانه است مثلا:

♣️ گشنیز : نماد هوا و عدالت

♠️ پیک : نماد آتش و قدرت

♦️خشت : نماد خاک و ثروت

♥️ دل : نماد آب و عشق است.

نماد های پاسور نشان طبقات اجتماعی !

این در حالی است که برخی از مورخین میگویند این 4 خال نشان دهنده طبقات اجتماعی در قرون وسطا میباشد .  

♥️ دل : نشان از طبقه ی روحانیون بود

♠️  پیک : یا شمشیر نشان از طبقه ی اشراف و نظامی بود

♣️ گشنیز :  یا بیل  نشان از دهقانان

♦️خشت :  یا الماس برای بازرگانان

شاه

هر “شاه” در بازی ورق ، نشانه یکی از پادشاهان بزرگ تاریخ است
شاه گشنیز : اسکندر کبیر
شاه پیک : شاه‌دیوید پادشاه بریتانیا
شاه دل : شارلمانی امپراتور فرانسه بزرگ
شاه خشت : ژولیوس سزار پادشاه روم

سرباز

سرباز های در بازی ورق اسرار مرموزی دارند به عنوان نمونه  :
سرباز گشنیز نشان دهنده Hector شاهزاده تروی
سرباز دل نمایشگر La Hire
سرباز خشت سمبل Ogier ( از دلاوران Charlemagne )
سرباز پیک سمبل Judas Maccabeus ( رهبر قیام یهودیها علیه سوریه ) است.

بی بی (ملکه)

و اما بی بی ها یا ملکه ها
بی بی گشنیز نمادی از Pallas ( خدای جنگ همان اتنا یونانیها یا Minerva رومیها )
بی بی دل نماد Rachel
بی بی خشت نماد Argine ( پیدایش این یک نامعلوم است و اسم هم نوعی بیان لاتین ملکه است )
بی بی پیک نماد Judith است .

شاه ها ، ملکه ها و سرباز ها در کارت های ورق نماد رکن اصلی یک حکومت و دربارها می باشند و سایر اعداد ورق ها نماد مردم عادی با طبقه بندی جامعه هستند.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهی بنویسید