دومینو ، بازی آسان اما جذاب و هیجان انگیز ! آموزش کامل بازی Domino .

توسط Hichkas

آموزش بازی دومینو

بازی های دورهمی مانند دومینو جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند.

دومینو یک بازی جذاب است که دو تا چهار بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی باید از شر دومینوها خلاص شوید تا امتیاز بگیرید. این بازی با روش های مختلف اجرا می شود. این بازی در طبقه بندی بازی های موزائیکی قرار می گیرد. از این نظر می توان آن را با بازی رامیکوب شبیه دانست.

اقلام موردنیاز

مجموعه دومینوی دوتایی ۶، دو تا چهار بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

آماده سازی

در یک بازی دونفره، هر بازیکن هفت دومینو برمی دارد. اگر بازی سه نفره یا چهار نفره باشد، هر بازیکن پنج دومینو برمی دارد. بقیه دومینوها باید رو به پشت بمانند و به آن گورستان دومینوها می گوییم.

هدف بازی دومینو

شما باید پیش از همه در یک دور بازی، با همه دومینوهایتان بازی کنید. دومینوها در وسط قرار می گیرد و باید یک دومینو که یک انتهایش باز است را با یکی از دومینوهای دست تان جفت کنید.

بازی های مشابه

این بازی یکی از بازی های قدیمی و محبوب در جهان است. خیلی ها این بازی را با مقررات گوناگون در نقاط مختلف دنیا به کار برده اند. این بازی در طبقه بندی بازی های دومینو قرار می گیرد و از این نظر می توان آن را هم گروه با بازی دومینوی پای جوجه و بازی دومینوی قطار مکزیکی تصور کرد.

نحوه انجام بازی دومینو

بازیکنی که بالاترین دومینوی دوتایی را دارد بازی را شروع می کند. بازیکنان به نوبت و با چرخش ساعتگرد بازی می کنند. در هر دور، بازیکنان باید در صورت امکان یک دومینو در وسط قرار دهند. برای این کار باید یک دومینو از دست شان را با یک دومینوی وسط که یک انتهایش باز است جفت کنند (دو دومینو عدد یکسان داشته باشند).

اگر بازیکن چنین دومینویی نداشته باشد باید از گورستان دومینوها استفاده کند و تا پیدا نکرده ادامه دهد. تا زمانی که یک بازیکن با همه دومینوهایش بازی کرده باشد، بازی ادامه دارد.

امتیازگیری

در طول یک دور بازی، امتیاز بازیکن براساس ارزش دومینوهایی که در دستان بقیه مانده محاسبه می شود. در این مورد بازیکنان باید قبل از بازی توافق کنند. به عنوان مثال، هر بازیکنی به امتیاز ۱۰۰ رسید برنده است.

 قوانین دومینو

 

بازیکنی که بالاترین دومینوی دوتایی را دارد باید بازی را شروع کند. بعد از دور اول بازی، بازیکنان به نوبت آغازگر بازی می شوند (به نوبت از سمت چپ).

یک بازیکن باید از گورستان دومینوها دومینو بردارد تا زمانی که بتواند یک دومینو را در وسط قرار دهد (جفت کند). اگر گورستان خالی شد و او نمی تواند بازی کند،‌باید نفر بعدی بازی کند.

اگر هیچ بازیکنی نمی تواند به بازی ادامه دهد و گورستان خالی است، بازیکنی که کمترین مجموع ارزش دومینوها را دارد برنده است. برای محاسبه امتیاز او باید از ارزش دومینوهای هر بازیکن، ارزش دومینوهای برنده را کم کرد.

آماده سازی

شما برای بازی به دومینوهای دوتایی ۶ نیاز دارید. همه دومینوها را باید به پشت روی میز گذاشت و به هم ریخت. در یک بازی دونفره، هر بازیکن باید ۷ دومینو بردارد. اگر تعداد بازیکنان حاضر در بازی سه یا چهار نفر باشد، هر بازیکن باید ۵ عدد بردارد. بقیه دومینوها به پشت باقی می مانند و به آن ها قبرستان دومینوها می گوییم.

مرور قوانین دومینو

بازیکنی که بزرگترین دومینوی دوتایی را دارد باید دور اول بازی را شروع کند. در دورهای بعدی هم نوبت نفر آغازگر به بازیکن سمت چپ منتقل می شود. یک بازیکن تا زمانی که دومینوی مناسب را پیدا نکرده باید به برداشتن از قبرستان دومینوها ادامه دهد.

اگر قبرستان دومینوها دیگر دومینویی نداشته باشد و بازیکنی هم نتواند حرکتی انجام دهد، نوبت او می سوزد. اگر کار به جایی رسید که هیچکدام از بازیکنان نتوانست بازی کند و قبرستان هم خالی بود، بازیکنی که مجموع ارزش دومینوهایش پایین ترین است بازنده بازی است.

بازیکن برنده باید ارزش دومینوهای خود را از مجموع ارزش دومینوهای هر رقیبش کم کند. بدین ترتیب نتیجه نهایی همان آمار است و باید آن را نوشت. اینجا بازیکن شماره ۳ برنده است چون پایین ترین مجموع ارزش دومینو را دارد (۷ امتیاز). بازیکن شماره ۳ شش امتیاز از بازیکن شماره ۱ می گیرد (سیزده منهای هفت). بازیکن شماره ۳ از بازیکن شماره ۲ نه امتیاز می گیرد (شانزد منهای هفت).

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهی بنویسید