گاربج پوکر چیست ؟ آموزش بازی پرطرفدار ، پر هیجان و پولساز Garbage Poker .

توسط Hichkas

بازی گاربج یکی از بازی هاي‌پوکر و بازی با ورق اسـت کـه علاوه بر شور و هیجان میتواند یک سرگرمی بزرگی برای شـما باشد و حتی در کازینو هم پولسازی خوبی کند در ادامه با آموزش بازی پوکر گاربج  بهمراه ترفند برد Garbage . اما درصورتیکه با اصطلاحات بازی آشنایی ندارید حتما در قسمت آموزش بازی پوکر را یک مطالعه بفرمایین

بازی گاربج چیست؟ 

اینبازی  یک نوع  بازی پوکر  جذاب اسـت کـه سه یا چند بازیکن می‌توانند در ان شرکت کنند. دراین بازی باید مجموعه اي از سکه ها از طریق ۴ سبک مختلف بازی گرد آوری کنید. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم.

۳ تا ۶ بازیکن، دو بسته ۵۲ کارتی «اگر تعداد بازیکنان بیشتر اسـت باید یک بسته کارت دیگر اضافی کنید»؛ ۵۰ تا ۱۰۰ سکه برای هر بازیکن «میتوان بـه جای ان از ژتون ها استفاده کرد»

دراین بازی هدف این اسـت کـه در ۴ سبک مختلف بازی «پوکر، بینگو، داخل و خارج، شمارش» سکه ها را برنده شوید.

شباهت بازی گاربج  با بقیه بازی های کازینویی

همه  می‌دانند کـه بازی هاي‌پوکر مهارت هاي‌خاصی را می طلبند و نمی‌توان بـه سادگی وارد دنیای این بازی ها شد. دراین مورد باید مطالعه کنید و تئوری ها و استراتژی هاي‌مختلف را به آنها آگاه شد . باید بدانید با چه کارت هایي میتوان ادامه داد ودر چه صورتی باید از ریسک کردن دست کشید.

بازی ورق گاربج پوکر در طبقه بندی بازی هاي‌پوکر اسـت. از بازی هاي‌مشابه می‌توان بـه بازی ورق ۵ کارت، بازی ورق ویسکی پوکر و بازی ورق شیکاگو اشاره کرد و هر بازیکن باید دو سکه شرط بندی کرده در وسط قرار دهد. بعد بـه هر بازیکن ۵ کارت می‌دهیم.

آموزش بازی پوکر گاربج  

اقلام موردنیاز

3 تا 6 بازیکن، دو بسته 52 کارتی (اگر تعداد بازیکنان بیشتر است باید یک بسته کارت دیگر اضافی کنید)، 50 تا 100 سکه برای هر بازیکن (می توان به جای آن از ژتون ها استفاده کرد).

هدف بازی

در این بازی هدف این است که در 4 سبک مختلف بازی (پوکر، بینگو، داخل و خارج، شمارش) سکه ها را برنده شوید.

دست دادن کارت ها

هر بازیکن باید دو سکه شرط بندی کرده در وسط قرار دهد. بعد به هر بازیکن 5 کارت می دهیم.

شروع بازی

بازیکن سمت چپ دیلر  دور شرط بندی را آغاز می کند. او باید مقدار این شرط را به ظرف وسط اضافه کند. البته او می تواند شکست را قبول کرده کنار بکشد یا چک کند (شرط را بالا نبرد و در بازی بماند). اگر شرطی بسته شد، بقیه بازیکنان باید حداقل با آن برابری کنند که بتوانند در دست پوکر باقی بمانند. اگر بازیکنی شکست را قبول کند، از دست پوکر خارج می شود.

با چک کردن، شرط را بالا نمی برید و در بازی می مانیم. فقط وقتی می توان چک کرد که هنوز هیچ شرطی بسته نشده است. بازیکنی که بهترین دست پوکر را داشته باشد و کنار نکشیده باشد، ژتون های ظرف وسط را بر میدارد . اگر دو یا چند بازیکن نیز  با هم برابر شدند، سکه های ظرف بین آنها تقسیم می شود.

امتیاز بندی دستها

  • 5 کارت یکسان (ممکن است چون دو دسته کارت داریم)
  • فلاش مستقیم (5 کارت به ترتیب از یک خال)
  • 4 کارت یکسان
  • فول هاوس (3 کارت یکسان با یک جفت)
  • فلاش (همه کارت ها از یک خال باشند)
  • مستقیم (5 کارت به ترتیب)
  • 3 کارت یکسان
  • دو جفت
  • یک جفت
  • کارت بالا (کارت تک بالاست)

ترفند بازی بینگو 

به غیر از کسی که دست میدهد باقی  بازیکنان باید کارت هایشان را برگردانند و  روی زمین بگذارند تا همه ی انها را ببینند. دیلر  باید در ادامه دور بازی، کارت هایش را کنار بگذارد همچنین  باید بالاترین کارت از مجموعه کارت هاي‌باقیمانده را برگرداند و امتیاز  ان را اعلام کند.

اگر بازیکنی یک کارت از ان امتیاز  داشت، یک سکه روی ان کارت می‌گذارد. اگر دیلر  کارت هاي‌بعدی از مجموعه کارت هاي‌باقیمانده را برگرداند و امتیاز ش تکراری بود، بازیکن باید یک سکه دیگر روی همان کارت بگذارد. اگر بازیکن چند کارت از یک امتیاز  دارد، باید روی هرکدام یک سکه بگذارد.

بازی ادامه  خواهد داشت  تا زمانی کـه روی تمام کارت هاي‌یک بازیکن، سکه باشد. حالا می‌گوییم بینگو شده اسـت. او تمام سکه هاي‌کارت هاي‌بازیکنان دیگر را برنده میشود. اگر دو یا چند بازیکن برابر شدند، باید سکه ها را بین خودشان تقسیم کنند.

در بازی گاربج برنده چگونه مشخص میشود؟

دیلر  باید بالاترین کارت از مجموعه کارت هاي‌باقیمانده را برگرداند و بازیکنان یک سکه روی هر کارتی می گذارند کـه از همان امتیاز  اسـت. حالا دیلر  باید کارت بعدی را برگرداند و اینبار بازیکنان دو سکه روی کارت هایي می گذارند کـه از ان امتیاز  اسـت. سه بار دیگر باید اینکار را انجام داد و هربار یک سکه اضافه می‌شود. در کارت پنجم باید پنج سکه روی کارت هایي گذاشت کـه از ان امتیاز  هستند.

حالا روند را تکرار می‌کنیم با این تفاوت کـه بازیکنان باید سکه هاي‌کارت هایي کـه هم امتیاز  با کارت اعلامی دیلر  هستند را بردارند. در کارت اول باید یک سکه برداشت و همینطور تعداد سکه ها بالا می‌رود تا در دور پنجم ۵ سکه از روی کارت هاي‌هم امتیاز  با کارت اعلامی دیلر  برداریم. اگر در میانه این دورها، سکه ها به پایان رسید، دیلر  باید از سکه هاي‌خودش بدهد. اگر دورها به پایان رسید و هنوز سکه ها باقیمانده،‌این سکه ها را باید بـه دیلر  داد.

شمارش کارت ها در گاربج

دیلر  از ۱ تا ۱۰ می شمارد و ۱۰ کارت را برمی گرداند. اگر شماره هر کدام از این کارت ها با شماره اش یکی باشد، بازیکنان باید بـه همان تعداد سکه بـه دیلر  بدهند. بـه عنوان مثال، اگر چهارمین کارتی کـه دیلر  برمی گرداند یک کارت ۴ اسـت، هربازیکن باید ۴ سکه بـه دیلر  بدهد. کارت هاي‌تک را ۱ درنظر می‌گیریم و کارت هاي‌صورت هیچ ارزشی ندارند. با تمام شدن این سبک، دور بازی تمام می‌شود و نوبت نفر سمت چپ دیلر  اسـت کـه دیلر  جدید باشد.

بـه هر بازیکن ۵ کارت می‌دهیم و برای ورود بـه سایت معتبر بازی کازینویی پوکر و گاربج  کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیونها تومان باشید . 

دراین ویدیو با نحوه انجام بازی گاربج پوکر آشنا میشوید. ما تمام جوانب متفاوت این بازی را توضیح می‌دهیم. سه تا شش بازیکن می‌توانند دراین بازی شرکت کنند. دراین بازی بـه دو بسته کارت ۵۲ تایی و ۵۰ تا ۱۰۰ سکه برای هر بازیکن احتیاج داریم. اگر تعداد بازیکنان بیشتر شد باید بسته هاي‌کارت اضافی داشته باشید.

اولین مرحله بازی گاربج

نخستین مرحله از یک دور بازی، دست پوکر اسـت. من کارت ها را برگردانده ام تا ان ها را ببینید. در بازی واقعی باید دراین مرحله کارت ها را از رقبا پنهان کنید. بازیکن سمت چپ دیلر  شرط بندی را شروع می‌کند. بازیکن شماره ۲ سه گزینه دارد: شرط بندی کردن و اضافه کردن سکه بـه وسط، انصراف دادن یا چک کردن.

بازیکن شماره ۲ چک می‌کند یعنی در جریان بازی میماند ولی نمیخواهد شرطی اضافه کند. بازیکن شماره ۳ دو کارت ۹ دارد و تصمیم می‌گیرد دو سکه شرط بندی کند. بازیکن شماره ۴ برای ماندن در دست پوکر باید حداقل دو سکه شرط بندی کند. در غیر این صورت او باید انصراف دهد. در ضمن او می‌تواند مقدار شرط را بیشتر کند.

این بازیکن تصمیم می‌گیرد دو سکه شرط بندی کند. بازیکن شماره ۱ نمی‌خواهد شرط بندی کند و انصراف می‌دهد. حالا باز نوبت بازیکن شماره ۲ اسـت کـه دفعه قبل چک کرد. حالا او برای ماندن در دست پوکر باید دو سکه یا بیشتر شرط بندی کند. او تصمیم می‌گیرد انصراف دهد.

حالا برنده سکه هاي‌وسط کسی اسـت کـه دست پوکر بهتری داشته باشد. بازیکنان شماره ۳ و ۴ کارت هایشان را نشان میدهند و بازیکن شماره ۳ برنده میشود. امتیاز  دست پوکر را می‌توانید در متن بازی ببینید. اگر دو یا چند بازیکن در دست پوکر مساوی شوند، سکه هاي‌وسط باید بین شان تقسیم شود.

خارج و داخل بازی 

داخل و خارج، مرحله بعدی اسـت. دیلر  بالاترین کارت بسته کارت هاي‌باقیمانده را برمی گرداند تا اینکه هر بازیکن کـه کارتی هم امتیاز  با این کارت دارد باید یک سکه وسط بگذارد. دیلر  کارت بعدی را برمی گرداند و حالا هر بازیکنی کـه کارتی هم امتیاز  با این کارت دارد باید دو سکه وسط بگذارد.

سه بار دیگر این روند تکرار می‌شود و هربار تعداد سکه ها یکی بالا میرود. یعنی در دور آخر باید ۵ سکه وسط گذاشت. حالا روند تکرار می‌شود ولی اینبار اگر بازیکن کارتی هم امتیاز  با کارت برگردانده شده داشت، باید یک سکه از وسط بردارد.

در بار اول یک سکه ودر دفعات بعدی تعداد سکه هایي کـه برداشته میشود یکی بالا می‌رود. در بار پنجم باید ۵ سکه از وسط برداشت. اگر در میانه این ۵ دور سکه هاي‌وسط به پایان رسید، باید از سکه هاي‌دیلر  استفاده کرد. اگر این ۵ دور به پایان رسید و بازهم سکه اي وسط باقی ماند، ان سکه یا سکه ها را دیلر  برمی دارد.

مرحله آخر بازی گاربج

مرحله آخر هم شمارش اسـت. دیلر  تا ۱۰ می شمارد و ده کارت را برمی گرداند. اگر شماره با شماره روی کارت یکی باشد، بازیکنان باید بـه همان تعداد سکه بـه دیلر  بدهند. چهارمین کارتی کـه دیلر  برگرداند کارت ۴ بود. حالا هر بازیکن باید ۴ سکه بـه دیلر  بدهد.

ارزش کارت تک برابر با ۱ اسـت و کارت هاي‌صورت ارزشی ندارند. این آخرین مرحله دور بازی اسـت. در دور بعدی بازی، نفر سمت چپ دیلر ، دیلر  جدید بازی خواهد بود، ب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهی بنویسید