حکم ، بازی محبوب ایرانیان از گذشته تا حال ! آموزش جامع و کامل بازی Hokm .

توسط Hichkas

حکم یک بازی شگفت انگیز با کارت است که از ایران شروع شده و در حال حاضر محبوب ترین بازی با ورق است که در ایران انجام می شود. با مجله قمار همراه شوید تا روش کامل این بازی فراگیرید .

آماده سازی بازی

حکم طوری طراحی شده است که توسط دو ، سه یا چهار بازیکن بازی شود. از آنجا که نسخه اصلی چهار بازیکنه محبوب ترین حالت آن است ، ابتدا شرح داده خواهد شد ، اما نسخه های دو و سه بازیکن در بخش تغییرات زیر شرح داده شده است. در تمام نسخه های حکم از یک دسته کارت 52 تایی استاندارد استفاده می کنند ، با رتبه بندی کارت های این دسته به شرح زیر (از بالا به پایین). آس ، شاه ، ملکه ، سرباز ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2.

آموزش نسخه 4 نفره حکم

نسخه 4 بازیکنی حکم توسط چهار بازیکن که در دو گروه هستند بازی می شود. اولین کار هنگام انجام این بازی تعیین اولین حاکم (یا فرماندار) است. برای تعیین آن، یک بازیکن شروع به پخش کارتها در خلاف جهت عقربه های ساعت ،  به هر یک از بازیکنان می کند. او این روش پخش را ادامه می دهد تا زمانی که بازیکنی اولین آس را دریافت کند. این بازیکن به عنوان حاکم برای دست تعیین شده است. او سپس به پخش کارت ادامه می دهد و در این پخش حاکم را دور می زند تا اینكه یك بازیکن دیگر آس دریافت كند. این بازیکن یار حاکم  می شود. سپس این دو بازیکن باید به گونه ای روی صندلی یا زمین بنشینند که مستقیماً روبروی هم نشسته باشند. دو بازیکن باقیمانده نیز در روبروی یکدیگر نشسته و به یار یکدیگر تبدیل می شوند. بازیکنی که در سمت چپ و نزدیک حاکم نشسته است ، پخش کننده دست می شود.

شروع بازی بعد از تعیین حاکم

پس از مشخص شدن حاکم و یارش، تمام کارت ها با هم جمع می شوند و کاملاً توسط پخش کننده بـُر زده می شوند. یار حاکم بـُر می زند و پخش کننده سپس شروع به دست دادن می کند. او کارت ها را در خلاف جهت عقربه های ساعت در اطراف میز یا زمین پخش می کند و از حاکم  شروع می کند. برای شروع ، پخش کننده به هر بازیکن یک بسته پنج کارته رو به پشت می دهد.

اگرچه باقیمانده کارت ها مورد استفاده قرار می گیرند ، اما حاکم پس از مشاهده 5 كارت اول دست داده شده باید حکم را اعلام كند. حاکم تنها بازیكنی است كه باید 5 كارت اول خود را بگیرد ، با اینكه سایر بازیکنان این كار را انجام می دهند پس از آنكه حاکم ، حکم را اعلام كرد. بنابراین ، حاکم به پنج كارت اول خود نگاه می كند و هر کارت دلخواه خود را انتخاب می كند تا حکم بازی باشد و آن را برای بازیکنان بیان می كند. پس از اعلام حکم ، پخش کننده باقیمانده دست را در دو دور معاملاتی دیگر از چهار بسته کارت توزیع می کند ، به طوری که هر بازیکن دارای یک دست 13 کارت است.

شروع بازی حکم با حاکم است !

سپس حاکم شروع به بازی می کند. او ممکن است هر کارت را به انتخاب خود به زمین بیاندازد. هر بازیکن بعدی ، در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت ، باید یک کارت خودش را با کارتی مشابه حاکم بازی کند. اگر بازیکنی کارت مشابه حاکم  را دارد ، باید آن را بازی کند. در غیر این صورت ، او ممکن است هر کارتی را بازی کند ، از جمله یک حکم. بالاترین برگ دور بازی شده با این روش برنده این دوراست. اگر این دورفاقد کارت های حکم  باشد ، بالاترین کارت در اصل منجر به بردن دست می شود. سپس برنده دست،از هر کارت دلخواه دست خود برای شروع دست بعدی استفاده می کند.

روش امتیاز دهی

امتیاز دهی هر دست به شرح زیر است:

اگر تیم مقابل حاکم قبل از اینكه حاکم و یارش هر دستی را بدست آورند ، 7 دست را بدست آورند ، آن تیم مقابل 3 امتیاز بازی به دست می آورد (كوتی شدن نامیده می شود).

اگر تیم حاکم موفق به کسب 7 دست شود قبل از اینكه تیم حریف در حین بازی دستی را بدست آورد ، تیم حاکم 2 امتیاز می گیرد. به این عمل مجدداً کوت می گویند.

اگر هیچ یک از تیم ها هفت دست متوالی اول را برنده نشوند ، تیمی که در طول بازی 7 دست یا بیشتر کسب کند یک امتیاز کسب می کند.

بعد از هر دست ، هویت حاکم  و دست دهنده بستگی به این دارد كه حاکم فعلی و یارش برنده شوند یا خیر.

اگر حاکم و یارش برنده شوند ، همان بازیکن نقش حاکم را حفظ می کند و همان دست دهنده نقش خود را حفظ می کند.

اگر تیم مقابل حاکم برنده شود ، حاکم تبدیل به دست دهنده می شود و نقش حاکم برای دست بعدی به بازیكن در سمت راست حاکم فعلی منتقل می شود.

اولین تیمی که در پایان بازی امتیاز 7 یا بیشتر کسب کند ، برنده بازی اعلام می شود.

پس عجله کنید و برای تمرین و درآمد زایی در بازی حکم ، در سایت امن و معتبر شرط بندی 69 بت ثبت نام و شروع به بازی کنید .

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهی بنویسید