OASIS POKER چیست ؟ آموزش کامل و جامع بازی پوکر در سبک Oasis .

توسط Hichkas

OASIS POKER که گاهی نیز با بازی پوکر کارابین اشتباه گرفته میشود یک بازی پوکر کازینو هست که در این نوع بازی بازیکن در مقابل کارت پخش کن یا دیلربازی میکند . خود بازی پوکر یکی از بهترین بازی های شناخته شده و معروف در کازینوها میباشد . اما بازی پوکر تنها به یک شاخه محدود نمیشود و شاخه های زید و گسترده ای دارد . یکی از این بازیها بازی او-آسیس پوکر میباشد . این بازی در تمام کازینو های  اروپا ، آفریقا و بیشتر کازینو های آنلاین دیده میشود و همچنین طرفدار های زیادی نیز با خود به همراه دارد .

اوآسیس پوکر   که برای بازی به 52 کارت کامل نیاز داریم یکی از مشتقات  بازی پوکر کارایب هست  و به بازیکن اجازه میدهد که کارت های نا مطلوب را برای دریافت جایگزین کنار بگذارد .

هدف بازی Oasis Poker

هدف این بازی شکست دادن کارت پخش کن یا دیلراست. هم بازیکن و هم کارت پخش کن یا دیلردر دور اول پنج کارت می‌گیرند. یکی از کارت‌های کارت پخش کن یا دیلرهم رو به بالا است و بازیکن‌ها می‌توانند آن را ببیند. هیچ کارت مشترکی در این بین  وجود ندارد. قبل از آنکه کسی شرط را زیاد کند، بازیکن‌ها می‌توانند کارت‌هایشان را مبادله کنند.

محدودیتی در تبادل وجود ندارد. بازیکن‌ها هم می‌توانند یک یا چند کارت را تبادل کنند. هیچ منعی هم برای تبادل تمام پنج کارت وجود ندارد. البته مبادله کارت‌ها هزینه دارد. کسی که بالاترین دست را به دست بیاورد در این بازی برنده می‌شود. دست پوکر استاندارد است و شامل کارت‌های بازیکنان می‌باشد. در پایان بازی برای تعیین برنده دست بازیکن و دست کارت پخش کن یا دیلرمبادله می‌شود.

کارتها در بازی Oasis Poker

Oasis Poker با ۵۲ کارت استادندارد بازی می‌شود و بعد از هر بازی دوباره بُر می‌خورد.
ارزش این کارت‌ها از بیشترین تا کمترین  کارت به این صورت است:
آس، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰, ۹, ۸, ۷, ۶, ۵, ۴, ۳ و ۲٫
هرچند بعضی اوقات آس می‌تواند کمترین کارت باشد، یعنی کمتر از2.

در این بازی بازیکنان قبل از شروع دست شرط اجباری تعیین شده را باید بپردازند تا با آن وارد بازی شوند. وقتی این شرط را پرداختید، با فشار دادن دکمه معامله، تبادل‌ها شروع می‌شود. پنج کارت روبروی بازیکن و پنج کارت روبروی کارت کارت پخش کن یا دیلر قرار می‌گیرد. فقط یکی از کارت‌های کارت کارت پخش کن یا دیلر رو به بالا است و بقیه مخفی است.

بعد از این که دستتان را دیدید ، بعد از ارزیابی مراحل زیر را انجام دهید

تبادل کارتها: شما باید انتخاب کنید که یک تا پنج از کارت‌هایتان را مبادله کنید. برای این که نشان دهید می‌خواهید کارتی را عوض کنید، باید روی آن بزنید. برای تبادل کارت باید هزینه بپردازید. ارگ بخواهید یک کارت را تبادل کنید، هزینه آن به اندازه شرطی است که تعیین کرده‌اید. اگر بخواهید دو تا از کارت‌هایتان را تبادیل کنید، باید دو برابر آن را بپردازید.

نگه داشتن: اگر بخواهید بازی را نگه دارید، تمام شرط را می‌بازید و بازی تمام می‌شود.

بالا بردن شرط: شما می‌توانید شرطی که تعیین شده است یا بالا ببرید یا با همان شرط تعیین شده ادامه بدهید. سپس کارت کارت پخش کن یا دیلر کارت‌هایش را بر می‌گرداند و دست‌ها با هم مقایسه می‌شوند.

نتایج بازی

1 به 100 Royal Flush
1 به 50 Straight Flush
1 به 20 Four of a Kind
1 به 7 Full House
1 به 5 Flush
1 به 4 Straight
1 به 3 Three of a Kind
1 به 2 Two Pair
1 به 1 All Other

·      در حالت اول کارت‌های کارت کارت پخش کن یا دیلر با آس و شاه سر می‌باشد.

·      اگر دست کارت کارت پخش کن یا دیلر سر نباشد، بازیکن می‌برد. در این حالت شرطی که در ابتدا تعیین شده به صورت ۱:۱ پرداخته می‌شود و شرطی که بعدا زیاد شده به شما می‌رسد.

·      اگر کارت کارت پخش کن یا دیلر امتیاز لازم را داشته باشد و شما از او سر باشید، طبق جدول اول شرطی که در ابتدا تعیین شده به صورت ۱:۱ پرداخته می‌شود.

·      اگر کارت کارت پخش کن یا دیلر کاملا از شما سر باشد، شما تمام شرط‌ها را می‌بازید.

·      اگر کارت کارت پخش کن یا دیلر امتیاز لازم را داشته باشد و هم شما و هم او دست‌هایتان برابر باشد، همه شرط‌ها به شما برگردانده می‌شود.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهی بنویسید